Sumbangan Sekolah Menengah Islam Al-Ghazali

Dana Operasi Sekolah Menengah Islam Al-Ghazali

Dana Terkumpul: RM1,200
Sasaran: RM34,000

Sekolah Menengah Islam Al-Ghazali Operational Fund Appeal

Dana Terkumpul: RM3,200
Sasaran: RM34,000